Waarom uitbesteden bij Ropro?

Ropro is één van weinige bedrijven waar uw technisch (hoogwaardig) werk in vakkundige handen is.

In maart 2012 betrok ROPRO een eigen pand aan de Energieweg in Hapert. Dat schept meer ruimte en mogelijkheden om opdrachtgevers nóg beter te bedienen. 

Daarnaast bent u, als ondernemer, altijd goedkoper uit als u talent van buiten uw eigen organisatie het werk laat doen dat niet direct tot de core business behoort. Zo houden u en uw collega’s meer tijd over voor het werk waar het meeste rendement uit te halen is.

Waarom uitbesteden? Enkele argumenten op een rijtje:

  • Uitbesteden betekent besparing op de directe loonkosten.
  • Een opdrachtgever betaalt uiteindelijk voor de prestatie. Hij of zij hoeft zich niet druk te maken om het aantal uren die iemand daaraan besteedt. Hierdoor is de kostenstructuur van begin af aan inzichtelijk en voorspelbaar.
  • Ropro Productie staat synoniem voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten. Dit onder meer dankzij de schriftelijke werkinstructies waaraan veel aandacht wordt besteed. En omdat de medewerkers die voor Ropro werken echte vakmensen zijn.
  • De overheadkosten voor technisch productiewerk kunnen worden teruggebracht.
  • Kapitaalinvesteringen kunnen worden vermeden.
    Denk aan exploitatiekosten, hulpmiddelen etc. Zo beschikt Ropro over een grote bedrijfshal.
  • Activiteiten die niet direct tot de core business behoren, kunnen worden afgestoten.
  • Indien u geïnteresseerd bent in ons beleid, dan kunt u dit opvragen bij de directie.

Bij Ropro werken echte vakmensen!
Er wordt veel geïnvesteerd in de begeleiding van de medewerkers van Ropro.

Zo worden er hoge eisen gesteld aan een nieuwe collega. Eenmaal ‘in huis’ wordt hij/zij zorgvuldig begeleid door eigenaar Wim Roosen. Al gauw wordt in kaart gebracht waar de talenten van de medewerker liggen, waarna deze zo optimaal mogelijk wordt ingezet.
Daarnaast vindt Wim het belangrijk dat hetzelfde werk zo veel mogelijk bij dezelfde personen blijft. Op deze wijze zijn medewerkers in staat de nodige expertise op te bouwen.
Plezierig, en zeker niet onbelangrijk voordeel is, dat dankzij deze aanpak het verloop erg laag is. Mede daardoor werken verschillende medewerkers al jarenlang -met veel plezier- voor Ropro, waar ook u -uiteindelijk- alle profijt van heeft!

Grote bedrijfshal

Ook bij Ropro wordt veel vanuit huis gewerkt. Maar daarnaast heeft Ropro een grote bedrijfshal ingericht waar producten/ halffabricaten kunnen worden behandeld en voor- of nabewerkt. U kunt daarbij denken aan het inzetten van machines (knip/strip automaat). Of producten met een grote afmeting en de inloopserie bij complex werk. Alle werkzaamheden met een repeterend karakter worden eerst volledig geproduceerd in de bedrijfshal. Hierdoor worden alle problemen tijdig onderkend en wordt de optimale (lees goedkoopste) productiemethode vastgesteld. Als de productiemethode bekend is wordt deze vastgelegd in een werkinstructie.

Kosten
De lage kostenstructuur van Ropro maakt het een opdrachtgever mogelijk aanzienlijk te besparen op de eigen kosten, zoals loonkosten & onderhoud(gebouw). Tevens worden door uitbesteden alle kosten inzichtelijk gemaakt, voorspelbaar en daarmee goed hanteerbaar.

Marktveranderingen & Flexibiliteit
Marktveranderingen kunnen betekenen dat er kosten moeten worden bespaard, medewerkers ingezet moeten worden voor ander werk of dat u de capaciteit anders/flexibeler wenst te benutten. Ropro biedt uitkomst omdat de (overige) technische werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan medewerkers die hun vak verstaan. Uitbesteden heeft feitelijk tot gevolg dat u capaciteit (mankracht, machines etc) flexibel kunt inzetten voor andere opdrachten. U beschikt dus eigenlijk over een onbeperkte capaciteit.

Vergroot snelheid en service
Uitbesteden kan een concurrentievoordeel opleveren. Bijvoorbeeld omdat Ropro het mogelijk maakt dat een bedrijf niet afhankelijk is van de prestaties van de eigen productieafdeling. U kunt daardoor o.a. betere service verlenen. Onze medewerkers hebben geen 9 tot 5 mentaliteit en werken regelmatig in het weekend. Zij bepalen binnen de planningsafspraken zelf hun eigen werktijden.