Leveringsvoorwaarden

Voor Ropro Productie gelden de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2OOl Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Klik hier voor de pdf met meer informatie (pdf-formaat)