De website www.ropro-productie.nl die u momenteel bezoekt wordt beheerd door Ropro Productie.

OVER ONS PRIVACYBELEID

Ropro Productie respecteert uw recht op privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens onderaan dit schrijven.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBSITE

Deze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat uw gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Linkjes naar derden (externe linkjes)
Op deze website vindt u ook verschillende linkjes naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of privacypraktijken van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die je bezoekt via links vanaf deze site.

E-MAIL

Onze website maakt gebruik een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Deze partij zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Of doorverkopen aan derden.

Persoonsgegevens en info CONTACTFORMULIER

Ropro bewaart -zolang nodig- de volgende gegevens:

 • Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres, postadres, factuuradres, KvKnummer, BTWnummer en bankrekeningnummer.
 • Alle persoonsgegevens van uw relaties die u aan ons toevertrouwt.

Onder realatie verstaan wij:
Cliënten, toeleveranciers, dienstverleners, opdrachtnemers, opdrachtgevers en medewerkers

Via ons contactformulier ontvangen we de volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam

Via ons sollicitatieformulier ontvangen we tevens de volgende gegevens:

 • Uw CV
 • toelichting op uw CV / sollicitatie

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van uw vraag of afhandeling van de sollicitatie.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Ropro BV gebruikt naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens van u of die u ons toevertrouwt, alleen voor het maken van afspraken gericht op het verrichten van werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven.

Google Analytics

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals de door u bezochte webpagina’s) betreffen geen persoonsgegevens. Wij kunnen dus alleen nagaan welke pagina’s zijn bezocht, maar u als bezoeker blijft anoniem.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN?

Kort samengevat kunt u contact opnemen indien u vragen of opmerkingen hebt:

 • over deze Privacyverklaring,
 • om een schending van de Privacyverklaring te melden,
 • of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken
 • of indien u bezwaar hebt tegen vermeend ongevraagd gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren.
We zullen redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te voldoen.

U kunt contact opnemen met:

Wim Roosen
Energieweg 1
5527 AH Hapert
T. +31 (0)497 68 28 82
info@ropro-productie.nl