Leveringsvoorwaarden Disclaimer Links Print. Let op! Opent nieuw venster!
 

Leveringsvoorwaarden

Voor Ropro Productie gelden de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2OOl Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Klik hier voor een pdf>>> (Opent nieuw venster).

 

 

 
© Kahlo Webdevelopment & Design - Ropro, Hapert